”Ξεφυλλίζοντας” τη βιώσιμη ανάπτυξη

”Ξεφυλλίζοντας” τη βιώσιμη ανάπτυξη

⇒Γράφει η Ρόϊδω Μητούλα Καθηγήτρια Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης- Αστικής Ανασυγκρότησης

 

Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, η οποία πλέον θεωρείται αναγκαία, εάν λάβουμε υπόψη την καταστροφή του περιβάλλοντος, που σε πολλές περιπτώσεις και κατά τους ειδικούς, είναι μη αναστρέψιμη!

Ταυτόχρονα, η έννοια και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης συνεχώς διευρύνονται και επαναπροσδιορίζονται. Παλαιότερα λέγοντας «βιωσιμότητα» αναφερόμασταν αμιγώς στο περιβάλλον. Όμως, σταδιακά η διεθνής και ευρωπαϊκή κοινότητα αντελήφθη και τη σημαντική εμπλοκή της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού και η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας και τα υπόψη θέματα. Όλα αυτά «επικυρώθηκαν» το 1992 από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ρίο και ενσωματώθηκαν ως στόχοι στο μνημειώδες κείμενο της Local Agenda 21.

 

Σήμερα όλοι ωριμάσαμε και συνειδητοποιήσαμε πως μόνο με τη συνεργασία όλων των παραγόντων που αφορούν στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη, η οποία θα σέβεται τον άνθρωπο και την ποιότητα της ζωής του! Έτσι, τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται καμία «τυχαιότητα» σε δράσεις και πολιτικές, αλλά τίθενται στόχοι και επιδιώκονται αποτελέσματα που στοχεύουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και όλα αυτά είναι προσανατολισμένα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη! Μια ανάπτυξη που σύμφωνα με την ΄Εκθεση Brundtland δεν θα εξαντλεί τους φυσικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς πόρους, αλλά θα τους διαχειρίζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιβιώσουν και να χρησιμοποιηθούν και από τις επόμενες γενεές.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε σε έρευνες και στη συγγραφή βιβλίων σχετικών με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα οποία διδάσκονται στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τα υπόψη βιβλία οργανώνονται πάνω στους τέσσερεις βασικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δηλαδή το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και το πολιτισμό. Συγκεκριμένα:

 

  • Μητούλα Ρ. (2006) «Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση & Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος”, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
  • Μητούλα Ρ., Αστάρα Ο.Ε., Καλδής Π. (2008) “Βιώσιμη Ανάπτυξη – Έννοιες, Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Διαστάσεις»”, εκδόσεις Rossili, Αθήνα
  • Οικονόμου Αγ., Μητούλα Ρ., (2010) «Οικολογική Διαχείριση Κτιρίων, Οικισμών και Πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
  • Μητούλα Ρ., Καλδής Π. “City Branding και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η περίπτωση των Πολιτιστικών Διαδρομών”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2018

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM